Faculty

Kasrashvili Makvala

Teacher of Voice

Zaremba Elena

Teacher of Voice

Verestnikov Vladislav

Teacher of Voice

Gluboky Pyotr

Teacher of Voice

Loshak Anatoly

Teacher of Voice

Maisuradze Badri

Teacher of Voice

Eryutkina Lyudmila

Сhoirmaster

Pokrovskaya Galina

Singing diction

Tokarskaya Lidia

Stage manager

Vyguzov Vitaly

Choreography

Afanasyeva-Kargina Marina

Teacher of Italian

Grandel Tatiana

Teacher of French

Levshin Alexey

Teacher of French